Range Rover Evoque tại thị trường Việt Nam có hai phiên bản đó chính là Evoque Fure SI4 và Range rover Evoque HSE Dynamic trong đó nổi bật