Land Rover Discovery Sport HSE 2016 một trong hai phiên bản nổi trội của Discovery Sport năm 2016. Đây là phiên bản có giá xe Discovery Sport mềm